Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh một thành viên

December 9, 2019

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh hai thành viên trở lên THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 2- Điều lệ công ty 3- Danh sách thành viên 4- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; 5. Bản sao hợp lệ một số giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật: 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:  Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với […]