Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu đặt in và phát hành hóa đơn

December 5, 2019

Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu đặt in và phát hành hóa đơn

Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu đặt in và phát hành hóa đơn Sau khi được cấp giấy phép, mã số thuế và con dấu tròn, quý doanh nghiệp phải thiết lập hồ sơ thuế ban đầu nộp lên chi cục thuế quận, huyện nơi đặt trụ sở thành lập công ty. THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1. Quyết định bổ nhiệm giám đốc. 2. Quyết định bổ nhiệm kế toán. 3. Đăng ký hình thức kế toán, phương pháp khấu hao tài sản cố định. 4. Giấy tờ hợp lệ về việc sử dụng mặt bằng nơi đặt trụ sở công ty (như: HĐ thuê, mượn nhà, giấy tờ sở hữu nhà…) 5. Tờ khai thuế môn bài. 6. Đăng ký đặt in và phát hành hóa đơn (nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn) CHI PHÍ: Phí dịch vụ: 500.000đ THỜI GIAN LÀM VIỆC: – 1 ngày làm việc. Hãy liên hệ chúng tôi […]