Giải thể công ty

December 8, 2019

Giải thể công ty

Giải thể công ty 1- Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký. 2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. 3- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết. 4- Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận. 5- Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể công ty. 6- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu. 7- Bản gốc Giấy chứng nhận thành lập công ty đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; […]