Thành lập chi nhánh công ty

December 6, 2019

thành lập chi nhánh công ty dntn

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY DNTN 1- Thông báo lập chi nhánh công ty dntn (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh khi thành lập công ty : 3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ; 3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu; 4- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu thành lập chi nhánh công ty dntn hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp […]
December 6, 2019

Thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên

Thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên Thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên hồ sơ gồm có : 1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và […]
December 6, 2019

thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên hồ sơ gồm : 1- Thông báo thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). 3- Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên. 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. 5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh. 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: […]
December 6, 2019

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần hồ sơ gồm : 1- Thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh công ty của Hội đồng quản trị 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần 5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh công ty 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ […]