thành lập chi nhánh công ty dntn

December 6, 2019

thành lập chi nhánh công ty dntn

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY DNTN 1- Thông báo lập chi nhánh công ty dntn (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh khi thành lập công ty : 3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ; 3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu; 4- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu thành lập chi nhánh công ty dntn hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp […]