Thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên

December 6, 2019

thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên hồ sơ gồm : 1- Thông báo thành lập chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). 3- Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên. 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty tnhh hai thành viên trở lên. 5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh. 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: […]