Thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên

December 3, 2019

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Thành phần hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên :: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Dự thảo điều lệ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) 3- Danh sách thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên. 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật: 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 4.2- Nếu thành viên là tổ chức : – […]