Thành lập văn phòng đại diện công ty

December 8, 2019

Thành lập văn phòng đại diện công ty doanh nghiệp tư nhân

Thành lập văn phòng đại diện công ty doanh nghiệp tư nhân 1- Thông báo thành lập văn phòng đại diện công ty doanh nghiệp tư nhân (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện: 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu; 5- Mục lục hồ sơ thanh lap cong ty văn phòng đại diện (ghi theo thứ tự trên) 6- Bìa hồ sơ thành lập công ty văn phòng đại diện (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon […]
December 8, 2019

thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên

Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên : 1- Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên(do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 2- Quyết định bằng văn bản về việc <a href=”thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty. 3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện: 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng […]
December 8, 2019

Thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh hai thành viên trở lên

Thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh hai thành viên trở lên 1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên trở lênlên của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên 3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện: 1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước […]
December 8, 2019

Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần 1- Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cổ phần ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Hội đồng quản trị. 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện công ty cổ phần. 5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện công ty cổ phần. 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng […]