Xin cấp lại giấy phep DKDN

December 9, 2019

Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện : 1- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 2- Bìa hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 3- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng kí hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện CHI PHÍ: – Phí dịch vụ: 500.000 đ – Lệ phí cấp GP, MST: 100.000 đ THỜI GIAN LÀM VIỆC: 5 ngày làm […]