Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

December 9, 2019

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên : 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật 2- Điều lệ công ty chuyển đổi (công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên) 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty cổ phần, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật: 3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu. 3.3- Chủ sở hữu là tổ chức: Quyết định thanh lap cong ty co phan; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh […]