thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh hai thành viên trở lên

December 8, 2019

Thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh hai thành viên trở lên

Thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh hai thành viên trở lên 1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên trở lênlên của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên 3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện: 1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước […]