Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

December 8, 2019

Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần 1- Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cổ phần ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Hội đồng quản trị. 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện công ty cổ phần. 5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện công ty cổ phần. 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng […]