thành lập chi nhánh công ty cổ phần

December 6, 2019

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần hồ sơ gồm : 1- Thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh công ty của Hội đồng quản trị 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty cổ phần 5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh công ty 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ […]