Thay đổi vốn điều lệ công ty

December 8, 2019

Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân 1- Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 3- Mục lục hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân (ghi theo thứ tự trên); 4- Bìa hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân khi thanh lap cong ty (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác) 5- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân Chi phí : – Phí dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty doanh nghiệp tư nhân : 500.000đ Lệ […]
December 8, 2019

Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên

Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên thủ tục gồm : 1- Thông báo tăng vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty 3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 4- Mục lục hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên (ghi theo thứ tự trên). 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục […]
December 8, 2019

Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên

Thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên Thành phần hồ sơ : I. Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ 1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty 3- Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 4-Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới) 5-Bản sao hợp […]
December 8, 2019

Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần : Thay đổi vốn điều lệ công ty là một điều tất yếu hiện nay của doanh nghiệp công ty. Sau đây là hồ sơ căn bản để thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần mà Vision muốn chia sẻ cho quý khách : I. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ: 1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty 3- Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng […]