Thay đổi trụ sở chính công ty

December 8, 2019

Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp tư nhân THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN: 1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 3- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 4- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 5- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ CHI PHÍ: – Phí dịch vụ: 200.000đ – Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000đ THỜI GIAN LÀM VIỆC:  – 5 ngày làm […]
December 8, 2019

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tnhh hai thành viên trở lên

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tnhh hai thành viên trở lên THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I-Từ tỉnh khác đến Tp.HCM: 1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty 3- Danh sách thành viên 4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) 5- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 6- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa […]
December 8, 2019

thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần 

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cổ phần  THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I-Từ tỉnh khác đến Tp.HCM: 1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty 3- Danh sách cổ đông sáng lập 4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông 5- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 6- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế 7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng […]
December 8, 2019

Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân 1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân 2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua, người được tặng cho, người thừa kế: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 3- Hợp đồng mua bán/tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng/ tặng cho doanh nghiệp (đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp);Giấy chứng tử/ Tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế (đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích); 4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh […]