Thành lập văn phòng đại diện công ty doanh nghiệp tư nhân

December 8, 2019

Thành lập văn phòng đại diện công ty doanh nghiệp tư nhân

Thành lập văn phòng đại diện công ty doanh nghiệp tư nhân 1- Thông báo thành lập văn phòng đại diện công ty doanh nghiệp tư nhân (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện: 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu; 5- Mục lục hồ sơ thanh lap cong ty văn phòng đại diện (ghi theo thứ tự trên) 6- Bìa hồ sơ thành lập công ty văn phòng đại diện (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon […]