Thành lập công ty cổ phần

December 5, 2019

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần Để thành lập công ty cổ phần thì hồ sơ thủ tục thành lập bao gồm :1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Dự thảo điều lệ thành lập công ty cổ phần (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập) 3- Danh sách cổ đông sáng lập 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật : 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 4.2- Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức: – Quyết định thành lập công ty ;Giấy chứng […]
December 3, 2019

THÀNH LẬP CÔNG TY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THÀNH LẬP CÔNG TY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký ) 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 3. Văn bản xác nhận vốn pháp định thành lập công ty doanh nghiệp tư nhân của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề; 5. Mục lục hồ sơ thành lập công ty (ghi theo thứ tự trên); 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có […]