Tạm ngưng hoạt động kinh doanh

December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ – Phí dịch vụ: THỜI GIAN LÀM VIỆC: – 5 ngày làm việc Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh một thành viên

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh một thành viên THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ – Phí dịch vụ: THỜI GIAN LÀM VIỆC: – 5 ngày làm việc Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ – Phí dịch vụ: THỜI GIAN LÀM VIỆC: – 5 ngày làm việc Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Thành phần hồ sơ tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty 2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông. 3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. 4- Mục lục hồ sơ tạm ngưng hoạt động kinh doanh của công ty (ghi theo thứ tự khác) 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác. 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ CHI PHÍ: – Phí dịch vụ : 400.000đ THỜI GIAN LÀM VIỆC : – 5 ngày làm việc Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để […]