Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh một thành viên
December 9, 2019
Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần
1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty
2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông.
3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần.
4- Mục lục hồ sơ tạm ngưng hoạt động kinh doanh của công ty (ghi theo thứ tự khác)
5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
CHI PHÍ:
– Phí dịch vụ : 400.000đ
THỜI GIAN LÀM VIỆC : – 5 ngày làm việc

Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn