Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh một thành viên

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên
December 9, 2019
Tạm ngưng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh một thành viên

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:
1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh
2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh
3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.
4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
– Phí dịch vụ:
THỜI GIAN LÀM VIỆC: – 5 ngày làm việc

Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn