Thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên

December 6, 2019

Thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên

Thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên Thành lập chi nhánh công ty tnhh một thành viên hồ sơ gồm có : 1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và […]