thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên

December 8, 2019

thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên

Thành phần hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên : 1- Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên(do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 2- Quyết định bằng văn bản về việc <a href=”thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty. 3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện công ty tnhh một thành viên 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện: 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng […]