DỊCH VỤ

December 9, 2019

Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện : 1- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 2- Bìa hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 3- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng kí hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện CHI PHÍ: – Phí dịch vụ: 500.000 đ – Lệ phí cấp GP, MST: 100.000 đ THỜI GIAN LÀM VIỆC: 5 ngày làm […]
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ – Phí dịch vụ: THỜI GIAN LÀM VIỆC: – 5 ngày làm việc Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh một thành viên

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh một thành viên THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ – Phí dịch vụ: THỜI GIAN LÀM VIỆC: – 5 ngày làm việc Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh. 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ – Phí dịch vụ: THỜI GIAN LÀM VIỆC: – 5 ngày làm việc Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn
December 9, 2019

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Thành phần hồ sơ tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty 2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông. 3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. 4- Mục lục hồ sơ tạm ngưng hoạt động kinh doanh của công ty (ghi theo thứ tự khác) 5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác. 6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ CHI PHÍ: – Phí dịch vụ : 400.000đ THỜI GIAN LÀM VIỆC : – 5 ngày làm việc Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để […]
December 9, 2019

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh hai thành viên trở lên THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 2- Điều lệ công ty 3- Danh sách thành viên 4- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; 5. Bản sao hợp lệ một số giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của các thành viên, người đại diện theo pháp luật: 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:  Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với […]
December 9, 2019

Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 3- Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật: 3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu; Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với người đại diện pháp luật) 3.3- Nếu thành viên là tổ chức: – Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký […]
December 9, 2019

Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật 2- Điều lệ công ty chuyển đổi (công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên) 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty cổ phần, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật: 3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu. 3.3- Chủ sở hữu là tổ chức: Quyết định thanh lap cong ty co phan; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng […]