Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên
December 9, 2019
Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên
December 9, 2019

Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật
2- Điều lệ công ty chuyển đổi (công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên)
3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty cổ phần, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:
3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
3.3- Chủ sở hữu là tổ chức: Quyết định thanh lap cong ty co phan; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp
– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 3.1 và 3.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh Nghiệp.
– Danh sách người đại diện theo ủy quyền (trường hợp chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên mô hình hội đồng)
4- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc thỏa thuận góp vốn cổ phần
5- Quyết định bằng văn bản về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký)
6- Bản sao biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông
7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
8- Mục lục hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên (ghi theo thứ tự trên)
9- Bìa hồ sơ chuyển đổi công ty (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác
10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
CHI PHÍ
– Phí dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên: 500.000đ
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 200.000đ
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 5 ngày làm việc được cấp giấy phép kinh doanh.
Hãy liên hệ chúng tôi số : 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn chuyển đổi công ty và thành lập công ty một cách cụ thể.